เกี่ยวกับ
ระบบเครือข่ายในปัจจุบันนี้ หนึ่งในเรื่องที่มีความท้าทายมากที่สุดก็คือเรื่องของ Wi-Fi calling, ระบบ Teleconferencing ต่างๆ รวมไปถึงการใช้งาน Real-time Applications ต่างๆ ซึ่งโดยส่วนมากนั้น ผู้ใช้งาน Applications ดังกล่าวจะสามารถรู้สึกได้ทันทีเมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงของค่า delay, jitter, และ data loss ที่เกิดขึ้นบนระบบเครือข่ายทั้งในส่วนของ wireless และ wired networks เพราะค่าดังกล่าวมีความสำคัญต่อการใช้งาน Application เหล่านั้น

ในงานสัมมนาออนไลน์ครั้งนี้ เราจะพูดถึงความสามารถของ RUCKUS ที่สามารถปรับแต่งให้เหมาะสมต่อการใช้งานและช่วยเพิ่มความพึงพอใจสูงสุดต่อผู้ใช้งาน

Don’t miss out, register now!
ผู้นำเสนอ
1694000651-6ac0ce0cc0f61eec
Teeraphol Sukprapaipat
Systems Engineer, RUCKUS
ลงทะเบียนเพื่อรับชมการบันทึก
ชื่อจริง*
นามสกุล*
ที่อยู่อีเมล*
Company*
Country*
Industry*
I understand I can unsubscribe at any time and that the personal data that I provide CommScope will be processed in accordance with and as described in the Privacy Policy